แก๊งเก๋าเขย่าครัว (ตอนที่ 20 : กินดี อยู่ดี) วันที่ 24 มิถุนายน 2561

ดูแก๊งเก๋าเขย่าครัว (ตอนที่ 20 : กินดี อยู่ดี) วันที่ 24 มิถุนายน 2561 ( แก๊งเก๋าเขย่าครัว 24/06/2018 วันที่ 24 มิถุนายน 2561 ) เมื่อความคิดที่แตกต่างของคนทั้งสองวัยกลายเป็นปัญหาที่ทำให้ไม่เข้าใจกัน ทำให้บอสตัดสินใจจะขายร้านเบ๊โภชนา แก๊งสามเก๋าจะทำอย่างไรต่อไป ติดตามชมได้ใน แก๊งเก๋าเขย่าครัว

แก๊งเก๋าเขย่าครัว

แก๊งเก๋าเขย่าครัว
เมื่อความคิดที่แตกต่างของคนทั้งสองวัยกลายเป็นปัญหาที่ทำให้ไม่เข้าใจกัน ทำให้บอสตัดสินใจจะขายร้านเบ๊โภชนา แก๊งสามเก๋าจะทำอย่างไรต่อไป ติดตามชมได้ใน แก๊งเก๋าเขย่าครัว