ดูระเบิดเถิดเทิงแดร็กคูล่าหารัก (ตอน ปู่มาแล้ว) วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ( ระเบิดเถิดเทิงแดร็กคูล่าหารัก 01/10/2017 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ) เมื่อ เท่ง เป็น แดร็กคูล่า และ โหน่ง เป็น มนุษย์หมาป่า รวมตัวกันมาฮาพาชวนขำ ในระเบิดเถิดเทิงตอนใหม่ แดร็กคูล่าหารัก

ระเบิดเถิดเทิงแดร็กคูล่าหารัก

ระเบิดเถิดเทิงแดร็กคูล่าหารัก
เมื่อ เท่ง เป็น แดร็กคูล่า และ โหน่ง เป็น มนุษย์หมาป่า
รวมตัวกันมาฮาพาชวนขำ ในระเบิดเถิดเทิงตอนใหม่
แดร็กคูล่าหารัก